main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • 7 Giá trị cốt lõi

7 Giá trị cốt lõi

Để chuẩn bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua việc phát triển toàn diện và giúp các em luôn theo đuổi hành trình học tập suốt đời, VAS chú trọng đến việc hình thành, phát triển và nuôi dưỡng 7 Giá trị Cốt lõi cho học sinh. 

 

Thông qua Chương trình Giáo dục Giá trị Cốt lõi giúp học sinh khám phá và hình thành mối gắn kết đầy ý nghĩa  giữa những khát vọng, hoài bão cá nhân với những giá trị của dân tộc cũng như những giá trị toàn cầu, từ  đó giúp các em hiểu rõ bản thân mình và phát triển những phẩm chất cá nhân tích cực, làm kim chỉ nam cho những ứng xử xã hội của các em.

<span style="color:#B51F1F">7 Giá trị</span> cốt lõi
image
thumbnail video

VAS Greeneration

Với mục tiêu lan tỏa cảm hứng sống xanh; gia tăng trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên; những dự án nuôi dưỡng Thế Hệ VASer Sống Xanh luôn nhận được sự hưởng ứng và đồng hành của đông đảo học sinh, phụ huynh, giáo viên trong và ngoài VAS.

test
  • VAS 3Rs - Dự án Tái chế, Tái sử dụng và Giảm thiểu rác thải tại trường học.
  • VASer Vì Cộng Đồng - Học sinh chia sẻ trách nhiệm cộng đồng qua những dự án thiện nguyện thiết thực.
  • VAS Talks - Chuỗi chia sẻ truyền cảm hứng.
  • VAS Green Day Run - Chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây cho Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Trường học hạnh phúc

Để xây dựng một trường học hạnh phúc, bắt đầu từ năm học 2023-2024, VAS triển khai đồng bộ “Chương trình giáo dục sức khỏe Wellbeing” cho tất cả học sinh từ lớp 1-12; giúp các em thấu hiểu mối liên hệ mật thiết giữa các khía cạnh của sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh, hạnh phúc (wellbeing) của một con người; nhận biết tầm quan trọng của sức khỏe và wellbeing đối với sự thành công trong học tập và cuộc sống.
vas-image
vas-image

4 Phạm trù của Wellbeing

vas-image
vas-image
vas-image