main logo
Messenger logo
phone calling icon

Cô Dương Thị Thắm

Cô Dương Thị Thắm
Giáo viên Tiểu học
10 năm trăn trở, 10 năm tận tụy để mang đến tình yêu thương, sự thấu hiểu và bồi đắp niềm say mê học tập, cảm hứng sáng tạo cho những thế hệ học sinh tiểu học. Cô gái trẻ Dương Thị Thắm ngày nào giờ đã trở thành một người mẹ, đã có sự thấu cảm sâu sắc và nhìn nhận những khó khăn của các em một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng bên cạnh việc khơi gợi sự tự tin ở những giá trị khác biệt của trẻ. “Một chặng đường dài, tôi vì VAS mà tận tâm cống hiến, VAS vì tôi mà nâng đỡ, chở che. Chúng tôi vì bao thế hệ học trò mà gieo hạt, đắp xây.”– cô chia sẻ.

Bài viết liên quan