main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Cô Lâm Thị Thùy Linh

Cô Lâm Thị Thùy Linh

Giáo viên – Khối trưởng Khối 5

Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những khó khăn, thử thách, nhưng không phải để đánh bại chúng ta, mà để ta thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi luôn nhìn về mặt tích cực khi đối diện với mọi việc và tin tưởng vào những người xung quanh mình. Tôi tin một em học sinh của tôi sẽ đạt được thành tích cao trong học tập, một em khác sẽ viết chính tả tốt hơn, làm văn hay hơn; và với một em chưa ngoan, tôi tin có lúc em ấy sẽ thay đổi. Khi yêu thương và đặt trọn niềm niềm tin vào học trò của mình, tôi chưa bao giờ phải thất vọng.

Bài viết liên quan