main logo
Messenger logo
phone calling icon

Thầy Nguyễn Lý Thủy

Thầy Nguyễn Lý Thủy
Giáo viên Trung học 
 
Trong hơn 10 năm giảng dạy tại VAS, thầy Thủy đã đoạt hàng chục giải thưởng lớn về việc đưa những ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, từ cấp thành phố đến quốc gia, quốc tế; gần đây nhất là danh hiệu Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft. Đầu tháng 12/2021, thầy Thủy cũng vinh dự nhận được bằng khen cấp Trung ương về việc dẫn dắt phong trào tình nguyện cho học sinh ở dự án “Thắp sáng tri thức”.

Bài viết liên quan