main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Cô Nguyễn Mộng Kiều Trinh

Cô Nguyễn Mộng Kiều Trinh
Giáo viên Mầm non - Đại học Sư phạm TP.HCM

Việc truyền cảm hứng trước tiên theo tôi nghĩ, mình phải hiểu rõ và sâu về vấn đề đó. Thứ hai, bản thân mình sau khi tìm hiểu, phải cảm thấy hứng thú về vấn đề mà mình đang muốn truyền đạt cho các con. Thứ ba, phải khảo sát xem vốn kinh nghiệm sống của các con về vấn đề mà mình sắp truyền đạt như thế nào, các con đã nắm được bao nhiêu, hứng thú của các con như thế nào. Từ đó mình linh hoạt tổ chức các hoạt động để gây được hứng thú cho các con.

Bài viết liên quan