main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Cô Nguyễn Thị Liễu

Cô Nguyễn Thị Liễu

Trưởng Chương trình Giáo dục Quốc gia

Cô Nguyễn Thị Liễu - Trưởng Chương trình Giáo dục Quốc gia, Cơ sở Ba Tháng Hai là giáo viên Việt Nam duy nhất được 2 lần vinh danh tại Diễn đàn Microsoft Toàn cầu tại Mỹ và Canada. Tính đến nay, cô đã tập huấn cho hơn 10.000 thầy cô là cán bộ quản lý và giáo viên của VAS và trên khắp cả nước.

Bài viết liên quan