main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Cô Trần Ngọc Thiên Anh Kim

Cô Trần Ngọc Thiên Anh Kim
Giáo viên Tiểu học - Đại học Sư Phạm Cần Thơ

Tôi có một dự án, đó là tạo một môi trường các con chỉ nói lời tích cực. Tôi đang thực hiện trong năm học này, bằng cách viết những mẫu câu, ví dụ như “Bạn rất tiến bộ”, “Hôm nay bạn đã rất cố gắng”, “Hôm nay bạn đã rất gọn gàng ngăn nắp”, “Mình rất vui khi là bạn của bạn”. Khi gắn những câu đó lên bảng trang trí của lớp, các con ra vào hằng ngày sẽ gặp. Bên cạnh đó, tôi cũng làm gương cho các con bằng cách động viên, khích lệ, khen ngợi con, để con bắt chước cô. Nếu như dự án này thực hiện ở lớp tôi thành công, tôi sẽ lan toả sang các lớp ở trong khối và chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. Như thế sẽ tạo một năng lượng rất tích cực trong ngày cho mọi người.

Bài viết liên quan