Hội đồng chuyên môn

Mr. Tarek Razik

Giám đốc Điều hành (CEO)

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục (Đại học Columbia)
 • Thạc sĩ Giáo dục Đa văn hóa (Đại học St. Michael's)
 • Cử nhân Khoa học Chính trị (Đại học Nghệ thuật Vermont)
Xem thêm
Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)

Hiệu trưởng
Giám đốc Khối Chuyên Môn (Chương trình MOET &Cambridge)

 • Cử nhân chương trình Giáo dục Trung học
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân ngành Tài chính & Kế toán
Mr. David John Mclaughlin

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Garden Hills và Phan Xích Long

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Văn học Anh và Mỹ (Đại học Kent, Anh)
 • Thạc sĩ Văn học (Đại học Pennsylvania State, Mỹ)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học Sussex, Anh)
 • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học (Đại học Greenwich, Anh)
Mr. Nigel Vaughan Cropley

Giám đốc điều hành cụm cơ sở Riverside và Sunrise

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật và nghiên cứu kinh doanh (đại học Hallam, Sheffield, Vương quốc Anh)
 • Chứng chỉ sau đại học chuyên ngành giáo dục (đại học Exeter)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ chuyên môn cấp quốc gia dành cho quản lý trường học
Mr. Robert Jonathan Davies

Giám đốc Điều hành cơ sở Sala

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Kỹ thuật chuyên nghành Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất (Đại học West of England, Bristol, Vương Quốc Anh)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục (Đại học Nottingham Trent)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ chuyên môn cấp quốc gia dành cho Quản lý/Hiệu trưởng trường học
Ms. Phạm Thị Thanh Hà

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Hoàng Văn Thụ và Ba Tháng Hai

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân Ngân hàng
Ms. Đặng Thị Kim Lang

Trưởng Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Trung Học (MOET)

 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội)
 • Cử nhân Toán học (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Cử nhân ngành Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Ms. Cherie Rene Litwiller

Giám Đốc Điều hành Chuyên Môn

 • Quốc Tịch: Mỹ
 • Tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục
 • Thạc sĩ chuyên về Giảng dạy
 • Cử nhân Sinh học
Mr. Nguyễn Hoàng Tiến

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Tiểu Học (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Ms. Nguyễn Thu Hà

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Canberra)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).
Ms. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 • Cử nhân Nghệ thuật ngôn ngữ và văn học Anh
Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Mầm non (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Mầm non (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Mr. Lâm Hữu Thu

Quản lý điều hành cấp cao & Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân ngành Luật
Ms. Đào Thị Huyền Hậu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Nghệ thuật ứng dụng ngôn ngữ học (Đại học Queensland)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Nga
Ms. Kayley Joanne Roche

Trường chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục chuyên nghành Quản lý Giáo dục (Đại học Birmingham City)
 • Cử nhân Tâm lý học Tội phạm (Đại học Northampton)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên nghành Giáo dục (Đại học Northampton)
Ms. Eloise Briony Martin

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh quốc
 • Thạc sĩ ngành Quản lý và Cải tiến giáo dục (đại học Warwick)
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ hiện đại (đại học Essex)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Mr. Benedikt Egon Nagy

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (Đại học East Anglia)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học East Anglia)
 • An toàn Giáo dục (Các Giải Pháp cho Nhà Giáo)