Hội đồng chuyên môn

Mr. Tarek Razik

Giám đốc Điều hành (CEO)

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục (Đại học Columbia)
 • Thạc sĩ Giáo dục Đa văn hóa (Đại học St. Michael's)
 • Cử nhân Khoa học Chính trị (Đại học Nghệ thuật Vermont)
Xem thêm
Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)

Hiệu trưởng
Giám đốc Khối Chuyên Môn (Chương trình MOET &Cambridge)

 • Cử nhân chương trình Giáo dục Trung học
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân ngành Tài chính & Kế toán
Mr. David John Mclaughlin

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Garden Hills và Phan Xích Long

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Văn học Anh và Mỹ (Đại học Kent, Anh)
 • Thạc sĩ Văn học (Đại học Pennsylvania State, Mỹ)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học Sussex, Anh)
 • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học (Đại học Greenwich, Anh)
Mr. Nigel Vaughan Cropley

Giám đốc điều hành cơ sở Sala

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật và nghiên cứu kinh doanh (đại học Hallam, Sheffield, Vương quốc Anh)
 • Chứng chỉ sau đại học chuyên ngành giáo dục (đại học Exeter)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ chuyên môn cấp quốc gia dành cho quản lý trường học
Ms. Phạm Thị Thanh Hà

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Hoàng Văn Thụ và Ba Tháng Hai

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân Ngân hàng
Mr. Lâm Hữu Thu

 Giám đốc điều hành cụm cơ sở Riverside và Sunrise

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân ngành Luật
Ms. Nguyễn Thu Hà

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Canberra)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).
Mr. Nguyễn Hoàng Tiến

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Tiểu Học (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Ms. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 • Cử nhân Nghệ thuật ngôn ngữ và văn học Anh
Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Mầm non (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Mầm non (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Ms. Đào Thị Huyền Hậu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Nghệ thuật ứng dụng ngôn ngữ học (Đại học Queensland)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Nga
Ms. Kayley Joanne Roche

Trường chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục chuyên nghành Quản lý Giáo dục (Đại học Birmingham City)
 • Cử nhân Tâm lý học Tội phạm (Đại học Northampton)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên nghành Giáo dục (Đại học Northampton)
Ms. Eloise Briony Martin

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh quốc
 • Thạc sĩ ngành Quản lý và Cải tiến giáo dục (đại học Warwick)
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ hiện đại (đại học Essex)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Mr. Benedikt Egon Nagy

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (Đại học East Anglia)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học East Anglia)
 • An toàn Giáo dục (Các Giải Pháp cho Nhà Giáo)