VAS talent students

Học sinh lớp 12H2, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 100% 4 năm...

Học sinh lớp 12B3, Cơ sở Ba Thang Hai

Đạt học bổng 50% từ 7 trường Đạ...

Học sinh lớp 12H1, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 4 năm từ 4...

Học sinh lớp 10H3 cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 100% Kh&oac...

Học sinh Lớp 8.5 – BTH Campus Quán quân 2015 VAS's got talent. Giải Ba TOEFL JUNIOR 2015, Giải...
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm C trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm E trong...
Học sinh Lớp 7.3 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.3 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.2 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book