Học sinh Lớp 6.10 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.9 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.9 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.3– BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.3– BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Ba môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.1 – BTH Campus Giải Ba môn Bơi ếch Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Ba môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 11.1 – BTH Campus Giải Ba Cuộc thi Học sinh Nghiên cứu khoa học
Học sinh Lớp 11.2 – BTH Campus Giải Ba Cuộc thi Học sinh Nghiên cứu khoa học
Học sinh Lớp 8.3 – BTH Campus Giải Ba môn Lịch Sử  Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 9.1– BTH Campus Giải Khuyến khích môn Vật lý Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 9.1 – BTH Campus Giải Khuyến khích môn Vật lý Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 9.7 – BTH Campus Giải Khuyến khích môn Vật lý Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 9.4 – BTH Campus Được công nhân Học sinh Giỏi môn Sinh học Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 7.1 –  BTH Campus Giải Nhất Festival Bơi
Học sinh Lớp 7.1 –  BTH Campus Giải Nhất Festival Bơi
Học sinh Lớp 9.4 – BTH Campus Giải Nhất Festival Bơi
Học sinh Lớp 8.1 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Giải Nhì môn  Cờ vua Cá nhân Hội kh...
Học sinh Lớp 6.1 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng