VIDEO COLLECTION

The following videos are the flashback collection of the activities in Vietnam Australia International School VAS. Parents, teachers and students can find all the latest update here

LATEST ACTIVITIES

VAS STUDENT'S SPEECH - ĐIỂM SỐ KHÔNG NÓI LÊN BẠN LÀ AI

VAS STUDENT'S SPEECH - HÃY NGHE THEO LỜI TRÁI TIM MÁCH BẢO

LỄ TRAO GIẢI CÁC KỲ THI QUỐC TẾ CAMBRIDGE 2018

TUẦN HỌC ĐẦU TIÊN TẠI RIVERSIDE MEGA CAMPUS

NGÀY ĐẦU…

MY LAST DAY AT VAS

VAS BOOK #2 SỐNG TRỌN ƯỚC MƠ – CÔ NÀNG MÁY TÍNH MỘNG MƠ

VAS BOOK #2 SỐNG TRỌN ƯỚC MƠ - LỜI CẢM ƠN

FBNC – VAS OFFICIALLY LAUNCH 2 NEW CAMPUSES SALA AND RIVERSIDE MEGA CAMPUS