main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
 • Home
 • Học bổng VAS

Học bổng

Tại VAS, chúng tôi tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ. Tin rằng các em có thể tạo ra sự khác biệt, chúng tôi mong muốn khuyến khích các em tiến xa hơn nữa trong hành trình nỗ lực trong học tập và rèn luyện, tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng và nhà trường.

Học Bổng Xuất Sắc VAS dành cho học sinh toàn hệ thống, nhằm tuyên dương và khuyến khích các em có thành tích nổi trội nhất từng cấp lớp, không chỉ ở hai chương trình MOET và Cambridge, mà còn ghi dấu ấn ở những cuộc thi về học thuật và năng khiếu cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế.

Học Bổng VASer Kiến Tạo Thay Đổi dành cho học sinh từng cơ sở, nhằm hỗ trợ những học sinh thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng xung quanh của chính các em. 

Học bổng

Học Bổng Xuất Sắc VAS

Đối tượng và thời gian

Học bổng dành cho học sinh từ Khối 1 đến Khối 11 tại tất cả các cơ sở trong Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS).

 • Học sinh cấp cơ sở được đề cử tham gia phỏng vấn cấp hệ thống. 
 • Học bổng được cấp theo từng năm học dựa vào thành tích của học sinh vào cuối mỗi năm học và kết quả phỏng vấn lấy học bổng cấp hệ thống. 
 • Học bổng được cấp sẽ được áp dụng vào năm học kế tiếp. 
 • Kết quả học bổng được thông báo và trao trong Lễ Bế Giảng năm học.
Điều kiện xét duyệt học bổng

1. VÒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CỬ CẤP CƠ SỞ: Học sinh được đề cử cấp cơ sở tối thiểu đạt học lực giỏi cả năm ở cả hai chương trình MOET và CAMBRIDGE, hạnh kiểm tốt, và tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường. Công thức tính điểm:

Tổng điểm = (Điểm trung bình cả năm MOET x 10) + Điểm trung bình cả năm CAMBRIDGE + Điểm thưởng (*) 

(*): Điểm thưởng lần lượt là 3, 2, và 1 điểm cho các danh hiệu/giải các cuộc thi cấp Quốc tế, Quốc gia và Thành phố cho cả các môn học và các môn năng khiếu.

2. VÒNG PHỎNG VẤN: Học sinh được phỏng vấn bằng tiếng Anh với các nội dung phù hợp với cấp lớp của mình, trong đó tính đến các yếu tố như độ trôi chảy, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, mức độ tương tác khi giao tiếp, và các dự kiến/kế hoạch đóng góp của học sinh đối với nhà trường và cộng đồng trong tương lai. 

Cơ cấu và giá trị học bổng

Tổng số lượng học sinh được cấp học bổng là 33 học sinh với tổng giá trị 1.035.000.000 VNĐ.

 • 15 Học sinh Tiểu học - Lớp 1 đến Lớp 5: Học bổng 30.000.000 VNĐ/học sinh (2 CAPI/CAP và 1 CEP trên mỗi khối)
 • 09 Học sinh Trung học - Lớp 6 đến Lớp 8: Học bổng 30.000.000 VNĐ/học sinh (2 CAPI/CAP/CIP và 1 CEP trên mỗi khối)
 • 09 Học sinh Trung học - Lớp 9 đến Lớp 11: Học bổng 35.000.000 VNĐ/học sinh (2 CAPI/CAP/CIP và 1 CEP trên mỗi khối)

Học Bổng VASer Kiến Tạo Thay Đổi

Đối tượng và thời gian

Học bổng dành cho học sinh từ Khối 1 đến Khối 11 tại tất cả các cơ sở trong Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS).

 • Học sinh được cơ sở đề cử
 • Học bổng được cấp theo từng năm học dựa vào thành tích của học sinh vào cuối mỗi năm học và đề cử từ cơ sở. 
 • Học bổng được cấp sẽ được áp dụng vào năm học kế tiếp. 
 • Kết quả học bổng được thông báo và trao trong Lễ Bế Giảng năm học.
Điều kiện xét duyệt học bổng

1. KẾT QUẢ HỌC TẬP: Học sinh được tối thiểu đạt học lực giỏi cả năm ở cả hai chương trình MOET và CAMBRIDGE, hạnh kiểm tốt, và tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường. 

2. TIÊU CHÍ "KIẾN TẠO THAY ĐỔI": 

 • Sự chủ động và sáng tạo trong việc đưa ra các sáng kiến giúp giải quyết những vấn đề trong cộng đồng trường học và xã hội.
 • Khả năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý các dự án.
 • Mức độ ảnh hưởng của các dự án và hoạt động.
 • Tố chất và tiềm năng tiếp tục phát triển nhiều hoạt động có ảnh hưởng tích cực hơn cho cộng đồng trường học và xã hội trong tương lai.

 

Cơ cấu và giá trị học bổng

Tổng số lượng học sinh được cấp học bổng là 10 học sinh với học bổng trị giá 15.000.000VND / học sinh.

 • VAS Ba Tháng Hai: 03 học sinh
 • VAS Sala và Garden Hills: 02 học sinh / cơ sở 
 • VAS Hoàng Văn Thụ, VAS Sunrise và VAS Riverside: 01 học sinh / cơ sở

FAQ Học Bổng VAS

 • Học sinh ngoài trường VAS thì có tham dự đăng ký Học bổng được không?

  Học bổng này chỉ dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đang học tập tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) 

 • Có cần phải đăng ký học bổng này không?

  Các em không cần đăng ký học bổng. Khi có kết quả năm học, Cơ sở học sinh đang theo học sẽ đề cử những học sinh có thành tích học tập cao nhất cho Hội đồng Chuyên môn của VAS. Hội đồng sẽ xét duyệt các học sinh giữa các cơ sở trên toàn hệ thống. 

 • Thời gian và hiệu lực của học bổng?

  Học bổng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm và áp dụng cho năm học được cấp. Cụ thể, nếu học sinh được cấp học bổng cho năm học 2023 - 2024 thì học bổng chỉ có hiệu lực trong năm học này, không chuyển sang năm học khác. Trong trường hợp học sinh nghỉ học hoặc chuyển trường thì xem như học bổng bị hủy mất hiệu lực. 

 • Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

  Học sinh đạt học bổng cần liên hệ với Phòng Giáo vụ tại cơ sở đang theo học để khấu trừ học phí vào năm học mới theo từng kỳ đóng học phí phụ huynh đã chọn. Học bổng không quy đổi thành tiền mặt.