main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Học phí

Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại VAS.

Học phí

Học phí chính khóa tại các cơ sở (ngoại trừ Sala)

 • MẦM NON
  Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm Phí Học kỳ Hè (đóng lần 5) (10 tuần)
  Đóng trọn năm chính khóa Đóng trọn năm chính khóa và mùa hè
  Nhà Trẻ 150.000.000 192.000.000 75.000.000 37.500.000 42.000.000
  Lớp Mầm 150.000.000 192.000.000 75.000.000 37.500.000 42.000.000
  Lớp Chồi 150.000.000 192.000.000 75.000.000 37.500.000 42.000.000
  Lớp Lá 150.000.000 192.000.000 75.000.000 37.500.000 42.000.000

   

  • Phí trọn năm chính khóa: là học phí năm học chính khóa theo Lịch năm học của VAS và không bao gồm phí Học kỳ Hè.
  • Phí trọn năm chính khóa và mùa hè: là học phí năm học chính khóa theo Lịch năm học của VAS và phí Học kỳ Hè.
 • TIỂU HỌC
  Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm
  Lớp 1 175.568.000 87.784.000 43.892.000
  Lớp 2 195.852.000 97.926.000 48.963.000
  Lớp 3 204.524.000 102.262.000 51.131.000
  Lớp 4 217.548.000 108.774.000 54.387.000
  Lớp 5 230.564.000 115.282.000 57.641.000

   

 • TRUNG HỌC
  Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm
  Lớp 6 239.532.000 119.766.000 59.883.000
  Lớp 7 257.280.000 128.640.000 64.320.000
  Lớp 8 274.636.000 137.318.000 68.659.000
  Lớp 9 307.560.000 153.780.000 76.890.000
  Lớp 10 328.832.000 164.416.000 82.208.000
  Lớp 11 338.088.000 169.044.000 84.522.000
  Lớp 12 371.044.000 180.116.000/ Đóng lần 1 90.058.000
  190.928.000/ Đóng lần 2

  10.812.000

  Học phần ôn thi TN MOET

   

  Học phí lớp 12 đã bao gồm học phần ôn thi Tốt nghiệp THPT - Chương trình MOET.

   

Biểu phí Chương trình Hè VAS 2024

Chương trình Trại Hè VAS

 • MẦM NON
  Cấp lớp

  Học phí trọn khóa 

  (10 tuần)

  Học phí tuần
  Nhà Trẻ 40.000.000 4.400.000
  Lớp Mầm 40.000.000 4.400.000
  Lớp Chồi 40.000.000 4.400.000
  Lớp Lá 40.000.000 4.400.000
 • TIỂU HỌC
  Cấp lớp

  Học phí trọn khóa

  (6 tuần)

  Phí theo tuần
  Lớp 1 41.071.000 7.530.000
  Lớp 2 41.474.000 7.604.000
  Lớp 3 41.474.000 7.604.000
  Lớp 4 41.474.000 7.604.000
  Lớp 5 45.215.000 8.289.000

   

 • TRUNG HỌC
  Cấp lớp

  Học phí trọn khóa

  (6 tuần)

  Phí theo tuần
  Lớp 6 46.400.000 8.507.000
  Lớp 7 47.168.000 8.647.000
  Lớp 8 48.171.000 8.831.000
  Lớp 9 48.171.000 8.831.000
  Lớp 10 49.674.000 9.107.000

  Chương trình dã ngoại/ Du học hè 1 tuần hoặc 2 tuần chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học sinh đăng ký tối thiểu.