main logo
Messenger logo
phone calling icon
 • Home
 • Hội đồng chuyên môn

Hội đồng
chuyên môn

Nhà trường tự hào về đội ngũ giáo viên và nhân viên tâm huyết và có năng lực chuyên môn cao vùng với sự cộng tác của các nhà sư phạm tiếng tăm, giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. VAS hiện có một đội ngũ giáo viên hùng hậu gồm hơn 700 giáo viên Việt Nam và nước ngoài, 100% có trình độ Đại học, Cao đẳng và hơn 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên.

Hội đồng <br><span style="color:#B51F1F">chuyên môn</span>

Hội đồng chuyên môn

 • Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)
  vas-image
  • Giám đốc Khối Chuyên Môn (Chương trình MOET & Cambridge)
  • Hiệu trưởng
  Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)
  • Cử nhân chương trình Giáo dục Trung học
  • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Cử nhân ngành Tài chính & Kế toán
 • Ms. Phạm Thị Thanh Hà
  vas-image
  • Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Ba Tháng Hai và Hoàng Văn Thụ
  Ms. Phạm Thị Thanh Hà
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Cử nhân Ngân hàng
 • Mr. David John Mclaughlin
  vas-image
  • Giám đốc Điều hành cơ sở Garden Hills
  Mr. David John Mclaughlin
  • Quốc tịch: Anh
  • Thạc sĩ Văn học
  • Thạc sĩ Giáo dục
  • Cử nhân Văn học Anh và Mỹ
  • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học
 • Mr. Nigel Vaughan Cropley
  vas-image
  • Giám đốc điều hành cơ sở Sala
  Mr. Nigel Vaughan Cropley
  • Quốc tịch: Anh
  • Cử nhân Kỹ thuật và Nghiên cứu Kinh doanh
  • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục
  • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học
 • Mr. Lâm Hữu Thu
  vas-image
  • Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Riverside và Sunrise
  Mr. Lâm Hữu Thu
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Cử nhân ngành Luật
 • Ms. Eloise Briony Martin
  vas-image
  • Trưởng phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình Cambridge
  Ms. Eloise Briony Martin
  • Quốc tịch: Anh quốc
  • Thạc sĩ ngành Quản lý và Cải tiến giáo dục
  • Cử nhân ngành Ngôn ngữ hiện đại
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
 • Ms. Kayley Joanne Roche
  vas-image
  • Trưởng chương trình Cambridge cụm cơ sở Ba Tháng Hai và Hoàng Văn Thụ
  Ms. Kayley Joanne Roche
  • Quốc tịch: Anh
  • Thạc sĩ Giáo dục chuyên nghành Quản lý Giáo dục
  • Cử nhân Tâm lý học Tội phạm
  • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục
 • Mr. Benedikt Egon Nagy
  vas-image
  • Trưởng chương trình Cambridge cụm cơ sở Riverside và Sunrise
  Mr. Benedikt Egon Nagy
  • Quốc tịch: Anh
  • Cử nhân Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội
  • Thạc sĩ Giáo dục
  • An toàn Giáo dục
 • Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  vas-image
  • Phó phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình MOET (Mầm non)
  Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Cử nhân Giáo dục Mầm non
 • Mr. Nguyễn Hoàng Tiến
  vas-image
  • Phó phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình MOET (Tiểu Học)
  Mr. Nguyễn Hoàng Tiến
  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học
 • Ms. Nguyễn Thị Liễu
  vas-image
  • Trưởng chương trình MOET cơ sở Ba Tháng Hai
  Ms. Nguyễn Thị Liễu
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Cử nhân Ngôn ngữ và văn học Anh
 • Ms. Đào Thị Huyền Hậu
  vas-image
  • Trưởng chương trình MOET cơ sở Garden Hills
  Ms. Đào Thị Huyền Hậu
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Thạc sĩ ngôn ngữ học ứng dụng
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
  • Cử nhân Ngôn ngữ Nga
 • Ms. Nguyễn Thu Hà
  vas-image
  • Trưởng chương trình MOET cơ sở Sala
  Ms. Nguyễn Thu Hà
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh