Học phí trường Mầm non quốc tế Việt Úc Năm học 2020 - 2021

Học phí chính khóa tại các cơ sở trường mầm non quốc tế Việt Úc (ngoại trừ Riverside, Sala)

Xem thêm
Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ          
Lớp mầm          
Lớp chồi          
Lớp lá 5.000.000 1.000.000 157.432.000 78.716.000 39.358.000
 
Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ 5.000.000 1.000.000 154.628.000 77.314.000 38.657.000
Lớp mầm 5.000.000 1.000.000 154.628.000 77.314.000 38.657.000
Lớp chồi 5.000.000 1.000.000 154.628.000 77.314.000 38.657.000

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm

Đơn giá

học phần 1

Đơn giá

học phần 2

Đơn giá

học phần 3 (Tết)

Đơn giá

học phần 4

Đơn giá tuần
27.048.000 6.468.000 7.791.000 5.880.000 6.909.000 735.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Nhà trẻ 1.000.000    
Lớp mầm, chồi, lá 1.500.000    

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
164.000 164.000 155.000 165.000 144.000 238.000 149.000 46.000 330.000

Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0-2km)

Tuyến 2

(2.1-4km)

Tuyến 3

(4.1-6km)

Tuyến 4

(6.1-8km)

Tuyến 5

(8.1-10km)

Tuyến 6

(10.1-12km)

Tuyến 7

(12.1-14km)

Đơn giá tháng 1.730.000 2.812.000 3.677.000 4.434.000 4.975.000 5.516.000 5.948.000
Đơn giá tuần 402.000 654.000 855.000 1.031.000 1.157.000 1.283.000 1.383.000