Bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình quốc tế Cambridge

01/03/2018

Chương trình quốc tế Cambridge khuyến khích người học nghiên cứu khoa học, tin học. Kết thúc chương trình, học sinh nhận bằng tú tài Cambridge Level A có giá trị toàn cầu.

Đây là sự kiện tập huấn nghiệp vụ thứ ba được Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc cùng CIE tổ chức sau khóa Tập huấn Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giảng dạy Chương trình Giáo dục Quốc tế Tiểu học Cambridge vào tháng 7/2013 và khóa Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chương trình Quốc tế Cambridge Trung học vào tháng 3/2014. Hơn 130 giáo viên VAS và giáo viên các trường giảng dạy Chương trình Cambridge tại Việt Nam và trong khu vực tham dự đợt tập huấn này.

chương trình quốc tế cambridge chương trình quốc tế cambridge

Đây là lần thứ 3 VAS phối hợp cùng Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE) tổ chức khóa Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chương trình Quốc tế Cambridge.

Trong suốt khóa tập huấn, giáo viên được cung cấp thông tin tổng quan về thiết kế giáo trình và bài thi, kiến thức chi tiết về thi cử, nguồn tài liệu của Cambridge, nguồn lực công nghệ thông tin, chương trình giảng dạy và diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm. Các giáo viên cũng tìm hiểu về các phương pháp giảng dạy khác nhau và các chiến lược áp dụng cho các giáo trình, thảo luận về cách đánh giá quá trình và tổng thể cũng như chiến lược ôn tập cho học sinh. Các hoạt động tương tác bao gồm: lập kế hoạch công việc và soạn giáo án, chấm điểm bài tập theo chuẩn.

bồi dưỡng chương trình quốc tế cambridge bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình quốc tế cambridge

Chương trình thu hút 130 giáo viên tiểu học tham dự

Sau khóa huấn luyện chuyên môn, giáo viên sẽ nhận được Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge Primary. Các môn học chính cho khóa huấn luyện này là tiếng Anh, Toán và Khoa học Phối hợp. Chương trình huấn luyện bao gồm:

  • Tổng quan về thiết kế giáo trình và khảo thí
  • Cung cấp kiến thức chi tiết của bài thi, các tiêu chuẩn đánh giá
  • Giới thiệu về các tài liệu học tập của Cambridge các nguồn tài liệu được công nhận
  • Nguồn lực công nghệ thông tin và chương trình giảng dạy
  • Cung cấp một diễn đàn để chia sẻ những kinh nghiệm tốt

Ông David Burpee – Giám đốc Học vụ VAS cho biết: “VAS cam kết chất lượng giáo dục, quản lý hiệu quả và phát triển đội ngũ giáo viên, cũng như vị thế quốc tế của trường với nhiệm vụ cung cấp một nền tảng xuất sắc cho sự chuyển tiếp giáo dục của học sinh tại trường. Định hướng của VAS là sẽ có những giáo viên được huấn luyện chuyên nghiệp một cách tốt nhất trong hiện tại và trở thành Học viên huấn luyện giáo viên trong tương lai. Sự hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge giúp VAS tiếp cận với các nguồn lực, cơ hội phát triển chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm ở tiêu chuẩn toàn cầu. Trên hết, thế mạnh của chương trình Cambridge Primary được quốc tế công nhận và đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh vững vàng tiếp tục việc học tại chương trình Cambridge Secondary 1 và Cambridge IGCSE trên toàn thế giới. Chất lượng của các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy theo tiêu chuẩn Cambridge gia tăng lợi ích cho giáo viên và học sinh, vì cung cấp cho người học những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong học vấn và cuộc sống trong tương lai." 

Chia sẻ