Chương trình VASers vì cộng đồng (VAS Community Programme)

04/01/2023

Chương trình VASers vì cộng đồng (VAS Community Programme) là hoạt động thường niên hướng về cộng đồng của VAS - khởi động mùa đầu tiên vào năm 2016, đến nay đã thu hút được hơn 200 dự án tham gia từ học sinh các cấp với tổng số tiền cấp quỹ lên đến 530 triệu đồng.

Vòng chung kết chương trình năm nay với sự tham gia của 22 nhóm dự án từ tất cả cơ sở - hứa hẹn một cuộc tranh tài hấp dẫn vào ngày 11/01/2023.

Các VASers hãy chuẩn bị sẵn sàng cho vòng chung kết sắp sửa diễn ra nhé!

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình và dự án qua các năm tại: https://community.vas.edu.vn

Chia sẻ