Dạy con biết yêu thương và vị tha

12/10/2015

Tư vấn: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao Không ai trong chúng ta không một lần mắc lỗi. Nếu không có lòng yêu thương và vị tha thì chúng ta không thể nào chung sống với mọi người. Hơn nữa, có nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều, họ rất cần được quan tâm, yêu thương, chia sẻ để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Giáo dục cho con tình yêu thương và lòng vị tha là một trong những nền tảng cơ bản của đạo đức, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho con sau này. Mời quý vị theo dõi chuyên đề "Dạy con biết yêu thương và vị tha" với sự tư vấn của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao.

Chia sẻ