Kích thích tư duy cho con

16/12/2015

Tư vấn: Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển lành mạnh và thông minh, nhanh nhạy. Nhưng làm thế nào để kích thích tư duy cho trẻ và các phương pháp kích thích tư duy phù hợp với từng giai đoạn phát triển vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Hãy cùng Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long tháo gỡ câu chuyện này qua chuyên đề “Kích thích tư duy cho con”. Chương trình “Vì cha mẹ yêu con” do Hệ thống Trường DLQT Việt Úc thực hiện!

Chia sẻ