Tóm tắt thành tích học tập và rèn luyện học sinh năm học 2019 - 2020

07/09/2020

Kính thưa Quý Phụ huynh!

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh bản tóm tắt thành tích học tập và rèn luyện của học sinh VAS trong năm học 2019 - 2020 như sau: 

A. CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

I. Lộ trình Cambridge Học thuật (CAP): Lớp 1-8

Có 1.034 học sinh, chiếm 20.3% tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8, đạt được ba và bốn điểm Vàng cho các môn tiếng Anh, Toán, Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT).

II. Lộ trình Tiếng Anh Cambridge chuyên sâu (CEP): Lớp 1-8 

Có 505 học sinh, chiếm 35% trong tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 đạt điểm cao từ 8.0 trở lên cho môn Tiếng Anh.

III. Kỳ thi Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Tú tài Nâng cao Cambridge (AS / A Level) tháng 6 năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để thay thế cho các kỳ thi trực tiếp, VAS đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) đưa ra điểm đánh giá của học sinh sau khi các em hoàn thành khóa học Trung học đại cương quốc tế (Cambridge IGCSE), Tú tài Nâng cao Cambridge AS và Cambridge A Level. Đây là một qui trình chặt chẽ và nghiêm ngặt mà Nhà trường đã tuân thủ theo đúng qui định của Cambridge nhằm đưa ra mức điểm dự đoán và xếp hạng cho mỗi học sinh căn cứ trên những bằng chứng học thuật sau đây:

 • Kết quả các kỳ thi Canbridge trước đó của học sinh (như Checkpoint, IGCSE, AS Level).
 • Đánh giá của giáo viên trong suốt quá trình 2 năm diễn ra khóa học của học sinh.
 • Kết quả các bài thi thử.
 • Kết quả cuối học kỳ và cuối năm học trong quá trình 2 năm diễn ra khóa học của học sinh.
 • Kết quả bài kiểm tra CAT4.
 • Xếp hạng cho từng học sinh ở từng môn
 • Các bằng chứng học thuật khác như các bài tập, dự án học tập của học sinh.

Sau khi có được mức điểm dự đoán và xếp hạng của học sinh, Nhà trường nộp cho CAIE để điều tiết trên toàn thế giới và đưa ra mức điểm cuối cùng cho học sinh.

Trong bối cảnh đầy khó khăn của dịch bệnh Covid-19, thầy / cô và học sinh VAS đã đạt được những thành tích chưa từng thấy trong năm học vừa qua, vượt trên thành tích của thế giới. Những thành tích này là minh chứng chân thưc cho những nỗ lực to lớn, sự kiên định, bền bỉ của thầy / cô và học sinh VAS trong suốt một năm học đầy khó khăn và thử thách như năm qua.

Kết quả Kỳ thi Tú tài nâng cao Cambridge A Level

 • Học sinh VAS có một năm thành công rực rỡ với thành tích vượt trội trong Chương trình Tú tài nâng cao Cambridge A Level so với thành tích của thế giới với:
 • 56% học sinh dự thi đạt điểm Xuất sắc (A*-A)
 • 81% học sinh dự thi đạt điểm Giỏi - Xuất sắc (A*-B)
 • 93% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc (A*-C)
 • Trong môn Kinh doanh, Hóa học, Khoa học máy tính, Toán và Toán nâng cao, 100% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc (A*-C)

Kết quả Kỳ thi Tú tài nâng cao Cambridge AS Level

 • Kết quả Kỳ thi Tú tài nâng cao Cambridge AS Level được cải thiện đáng kể so với kết quả của cùng kỳ thi năm học trước (năm VAS đạt kết quả thành tích cao nhất trước đó) với:
 • 38% học sinh dự thi đạt điểm Xuất sắc (A)
 • 64% học sinh dự thi đạt điểm Giỏi - Xuất sắc (A-B)
 • 97% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc (A-C)
 • Thành tích của VAS vượt thành tích của thế giới trong tất cả các khung điểm Xuất sắc, Giói - Xuất sắc và Khá - Xuất sắc, đặc biệt, tỷ lệ học sinh VAS đạt điểm Khá - Xuất sắc cao hơn 19% so với tỷ lệ bình quân của thế giới.
 • Môn Khoa học máy tính là môn học có thành tích cao nhất với 100% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc, trong đó có tới 59% học sinh đạt điểm Xuất sắc. Theo sau là môn Toán cũng với 100% học sinh đạt điểm Khá - Xuất sắc, trong đó 45% học sinh đạt điểm Xuất sắc.

Kết quả Kỳ thi Chứng chỉ Trung học đại cương quốc tế Cambridge IGCSE

 • Kết quả Kỳ thi Trung học đại cương Quốc tế Cambridge IGCSE được cải thiện đáng kể so với kết quả của cùng kỳ thi năm học trước và cao hơn cả kết quả của năm 2018 (năm VAS đạt kết quả thành tích cao nhất trước đó) với:
 • 35% học sinh dự thi đạt điểm Xuất sắc (A*-A)
 • 65% học sinh dự thi đạt điểm Giỏi - Xuất sắc (A*-B)
 • 93% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc (A*-C), cao hơn 7% so với thành tích năm 2018 (năm học sinh VAS đạt thành tích tương tự cao nhất trước đó) và cao hơn 5% so với thành tích của thế giới.
 • Tỷ lệ học sinh VAS đạt điểm Giỏi - Xuất sắc cao hơn tỷ lệ bình quân của thế giới ở môn Toán và Tếng Anh (bao gồm cả tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất và Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai). Ở môn Toán, thành tích của học sinh VAS cao hơn 10% so với thành tích của thế giới.
 • Tỷ lệ học sinh VAS đạt điểm Khá - Xuất sắc cao hơn tỷ lệ tương ứng của thế giới ở hầu hết các môn dự thi. Đặc biệt, ở môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, 100% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuất sắc, cao hơn tỷ lệ tương ứng của thế giới 9%. Ở môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, 95% học sinh dự thi đạt điểm Khá - Xuât sắc, cao hơn tỷ lệ tương ứng của thế giới 11%.

IV. Học sinh đạt điểm Xuất sắc ở tất cả các môn dự thi

Nhà trường vinh dự chúc mừng các em học sinh sau đây đã đạt được điểm Xuất sắc (A*&A) trong tất cả các môn dự thi ở Kỳ thi tháng 6 năm 2020 vừa qua.

Học sinh

Cơ sở

Thành tích

TÚ TÀI NÂNG CAO A LEVEL

NGUYEN THUY QUYNH

 

BTH

3 A*

NGUYEN XUAN NGUYEN

3 A* & 1 A

NGUYEN HAI YEN

 

2 A* & 1 A

NGO DUC HUY

 

2 A* & 1 A

CHU NAM SON

 

3 A

LAI GIA HUY

 

3 A & 1 A*

PHAN BAO SONG HY

 

2 A* & 1 A

TRAN BACH DUONG

 

2 A* & 1 A

NGUYEN KHAI MINH

 

3 A

PHAM HOANG VIET

 

HVT

2 A* & 1 A

 

TÚ TÀI NÂNG CAO AS LEVEL

 

PHAM LE VY

 

BTH

4 A

NGUYEN QUOC AN

 

4 A

TRINH GIA NGHI

 

4 A

BANG THE THIEN

 

4 A

DAO NGUYEN HA ANH

 

HVT

3 A

HOANG DUC MINH

 

1 A & 1 A* (for A Level Math)

VAN HONG LAM

 

1 A & 1 A* (for A Level Math)

TRUONG NHAT HUY

 

1 A & 1 A* (for A Level Math)

 

CHỨNG CHỈ TRUNG HỌC ĐẠI CƯƠNG QUỐC TẾ IGCSE

 

DUONG NGOC TAM

 

BTH

3 A & 3 A*

LY NGOC MINH KHUE

 

3 A & 3 A*

NGUYEN MINH HAN

 

4 A & 2 A*

TRINH MINH TRI

 

HVT

2 A & 3 A*

LUU VAN THIEN TOAN

 

3 A & 2 A*

PHAM NGOC QUYNH

 

5 A

TRUONG QUOC PHU

 

4 A & 1 A*

HOANG NGUYEN NHAT MINH

 

GARDERN HILLS

6 A*

NGUYEN QUANG MINH

 

5 A* & 1 A

NGUYEN VIET KY

 

6 A*

LE THI TUONG VAN

 

3 A* & 3 A

VAN CANH YEN VY

 

6 A*

TRUONG HUU KHAI

 

RIVERSIDE

2 A* & 4 A

NGUYEN VUONG HUNG

 

4 A* & 2 A

PHAM TIEN KHOI ANH

 

6 A*

NGUYEN BAO NHAT VY

 

SALA

6 A

NGUYEN DO PHUONG VY

 

3 A* & 3 A

NGUYEN QUANG DIEN

 

6 A*

NGUYEN HOANG NAM

 

3 A* & 3 A

TRAN VI VI

 

3 A* & 3 A

NGUYEN HOANG BAO TRAN

 

5 A* & 1 A

NGUYEN PHUC TRA MY

 

5 A* & 1 A

HOANG VINH KHANG

 

SUNRISE

3 A* & 3 A

NGUYEN HAI ANH

 

5 A* & 1 A

MAI HUYNH XUAN VY

 

2 A* & 4 A

LE BA KHOI

 

5 A* & 1 A

NGUYEN THUY GIA BAO

 

4 A* & 2 A

 1. Kết quả Kỳ thi IELTS

Có 60% học sinh lớp 11 và 12 tham dự kỳ thi IELTS đạt từ 6.0 điểm trở lên, trong đó:

 • 45% học sinh đạt IELTS từ 6.5 trở lên;
 • 26 học sinh đạt IELTS 7.0;
 • 14 học sinh đạt IELTS 7.5; và
 • 7 học sinh đạt IELTS 8.0.

V. CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VIỆT NAM

Năm học vừa qua, cũng như ở Chương trình Cambridge, mặc dù phải đương đầu với rất nhiều khó khăn của dịch bệnh Covid-19, thầy và trò VAS đã đạt được những thành tích đột phá ở Chương trình MOET. Nhà trường vô cùng vinh dự thông báo đến Quý Phụ huynh và các em học sinh những thông tin nổi bật sau đây:

 • 100% học sinh Tiểu học (Lớp 5) hoàn thành bậc học và 100% học sinh THCS (Lớp 9) đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS.
 • 100% học sinh THPT (Lớp 12) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học.
 • 100% học sinh được lên lớp.ở bậc Tiểu học và 99,8% học sinh được lên lớp thẳng ở bậc Trung học
 • 100% học sinh đạt loại hạnh kiểm Khá,Tốt.

Nhiều em học sinh đạt giải cao các cuộc thi Toán quốc tế, English Champion, Olympic Tiếng Anh, Violympic Toán và Vật Lý trên Internet, TOEFL Junior, Nghiên cứu khoa học, Kiến thức khoa học và thực tiễn, World Scholar’s Cup, và các môn năng khiếu do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh các bậc học, bao gồm:

Giải thưởng

Cấp Quôc tế

Cấp Quốc gia

Cấp Thành phố

Cấp Quận

Tổng cộng

Học thuật

54

118

277

22

471

Năng Khiếu

3

4

23

65

95

Tổng cộng

57

122

300

87

566

Một số thành tích nổi bật do các em học sinh VAS đạt được như sau:

 • 13 đề tài tham gia “Dự án Nghiên cứu Khoa học” do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức, 9 đề tài đạt giải thưởng cấp trường và 6 đề tài đạt giải cấp Thành phố bao gồm 3 giài nhất; 1 giải nhì và 2 giải ba.
 • 12 học sinh giỏi cấp quận và 5 học sinh đạt giải thưởng cấp Thành phố tại cuộc thi "Kiến thức Khoa học", học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12.
 • 47 huy chương huy chương cấp quận; 5 huy chương cấp thành phố và 2 huy chương cấp quốc gia trong hội thi “Hội khỏe Phù Đổng do Phòng TDTT và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2019-2020

Thành tích đột phá mà thầy và trò VAS đạt được ở Chương trình MOET trong năm học 2019-2020 vừa qua được thể hiện qua kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường vô cùng tự hào và vinh hạnh chúc mừng những kết quả tuyệt vời sau đây của các em học sinh lớp 12:

 • Tỷ lệ tốt nghiệp 100%
 • 92% học sinh (110/120) đạt điểm bình quân từ 7.0 trở lên
 • Điểm xét tốt nghiệp bình quân của học sinh VAS là 8.40, cao hơn 15% so với điểm tốt nghiệp bình quân của thành phố Hồ Chí Minh và đưa VAS lên vị trí thứ 6 trong số các trường đạt thành tích cao nhất.
 • Riêng môn Toán, 100% học sinh đạt điểm trên trung bình trở lên, trong đó có 40% học sinh đạt từ điểm 8 trở lên; điểm bình quân môn Toán của VAS là 7.6, cao hơn 14% so với điểm bình quân môn Toán của cả nước và cao hơn 3% so với điểm bình quân môn Toán của Tp. HCM
 • Đối với môn tiếng Anh, điểm tốt nghiệp bình quân của học sinh VAS là 9.37, cao hơn 60% so với điểm tiếng Anh bình quân của Thành phố và cao gấp đôi điểm tiếng Anh bình quân của cả nước; có 83% trên tổng số học sinh lớp 12  đạt điểm tốt nghiệp môn tiếng Anh từ 8 trở lên, trong số đó có tới 88% học sinh được miễn thi và đạt điểm 10 môn tiếng Anh, được qui đổi theo qui chế miễn thi môn tiếng Anh do có bằng IELTS.

Nhà trường xin chúc mừng các em học sinh sau đây đã đạt thành tích cao (từ điểm 7 trở lên) ở tất cả các môn thi

Học sinh

Cơ sở

DU CHI VI

BTH

LUONG HAI MINH

BTH

PHAN THANH HOANG YEN

Garden Hills

BUI THANH HUNG

HVT

TRAN HA QUANG HUY

HVT

PHAM YEN NHI

HVT

NGUYEN QUANG TU

HVT

TRAN BAO MINH TRAN

Sunrise

 

Trong số đó, Nhà trường đặc biệt chúc mừng em Phan Thanh Hoàng Yến đã xuất sắc đạt điểm 4 điểm 8, 1 điểm 9 và 1 điểm 10 trong kỳ thi năm nay, cũng như 87 em học sinh còn lại đã được miễn thi và đạt điểm 10 môn tiếng Anh, được qui đổi theo qui chế miễn thi môn tiếng Anh do có bằng IELTS như nêu trên.

Nhân dịp này, Nhà trường xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Quý Phụ huynh đã kiên định và tin tưởng ở VAS, cũng như lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi để vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của Nhà trường. Chính sự tin tưởng và đồng hành của Quý Phụ huynh đã mang lại cho chúng tôi động lực to lớn để kiên định với những tiêu chuẩn cao nhất trong chất lượng giáo dục tại VAS và điều đó đã được hiện thực hóa bằng những thành tích xuất sắc của học sinh mà Quý Phụ huynh có thể chứng kiến ở trên.

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục được đồng hành củng Quý Phụ huynh trên một hành trình mới với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và những thành quả cao hơn nữa của học sinh trong năm học 2020-2021.

Trân trọng.

Ban Điều hành VAS

Chia sẻ