VAS – Thư thông báo về thời gian học bù cập nhật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cambridge cùng chính sách học phí tương ứng

16/05/2020

Thời gian vừa qua, Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc (VAS) đã có sự trao đổi, thảo luận trực tiếp với nhiều phụ huynh học sinh. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lắng nghe những ý kiến đóng góp và phản hồi của Quý Phụ huynh nhằm tìm ra giải pháp phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của số đông đồng thời vẫn đảm bảo duy trì một môi trường học lành mạnh, chất lượng cho con trẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Kính gửi Quý phụ huynh,

Thời gian vừa qua, Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc (VAS) đã có sự trao đổi, thảo luận trực tiếp với nhiều phụ huynh học sinh. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lắng nghe những ý kiến đóng góp và phản hồi của Quý Phụ huynh nhằm tìm ra giải pháp phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của số đông đồng thời vẫn đảm bảo duy trì một môi trường học lành mạnh, chất lượng cho con trẻ.

Về vấn đề thời gian học bù, VAS xin thông báo kế hoạch điều chỉnh như sau:

  • Với học sinh thuộc cấp Tiểu học, thời gian biểu cho Chương trình học bù sẽ được triển khai theo như Thông báo gửi ra cho Phụ huynh ngày 9/5/2020. Thời gian biểu mỗi ngày sẽ vẫn được giữ nguyên như lịch bình thường.
  • Với học sinh thuộc cấp Trung học, thời gian biểu cho Chương trình học bù sẽ được triển khai theo như Thông báo gửi ra cho Phụ huynh ngày 9/5/2020. Thời gian học bù đã được điều chỉnh và tinh gọn hơn so với Thời gian biểu chính thức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cambridge.
  • Với học sinh đang theo học Chương trình thuần tuý Quốc tế Cambridge (CIP) thuộc Trường quốc tế Việt Nam (VIS), năm học sẽ được rút ngắn 2 (hai) tuần và kết thúc đồng thời với chương trình Cambridge vào ngày 30/6/2020.

Về chính sách học phí tương ứng với Thời gian biểu này, Nhà trường đã gửi Bảng điều chỉnh chi tiết đến Quý phụ huynh.

Kế hoạch điều chỉnh trên đây đã được Nhà Trường xây dựng, thống nhất trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cũng như xem xét các ý kiến đóng góp của Quý Phụ Huynh. Thời khoá biểu trên đây đã được điều chỉnh để đảm bảo đầy đủ chương trình học tập giúp học sinh chuyển tiếp lên các lớp tiếp theo.  

Một lần nữa, Ban quản lý VAS và toàn thể Đội ngũ giáo viên, nhân viên Hệ thống VAS xin cảm ơn sự đồng hành và thấu hiểu của Quý Phụ Huynh đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thời gian để nghiên cứu các phương án điều chỉnh thấu đáo nhất.

Xin chúc Quý phụ huynh và gia đình bình an và sức khoẻ.

Trân trọng,

Ban điều hành VAS

Chia sẻ