HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

Chương trình ngoại khóa tại Trường Quốc tế Việt Úc là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú giúp phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh.

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỐNG 

Chương trình giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết để đương đầu và giải quyết hiệu quả những thử thách và thay đổi của cuộc sống hàng ngày. Chương trình cũng góp phần hình thành và phát triển những kỹ năng tâm lý – xã hội mang tính quyết định đối với hành vi và cư xử của các em.

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống bao gồm những nội dung sau đây:

 • Kỹ năng ứng xử học đường
 • Kỹ năng học và tự học
 • Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn
 • Kỹ năng thích ứng với môi trường
 • Kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lực trong học tập và công việc
 • Nhận thức giới tính và tình cảm học đường
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tổ chức hiệu quả
 • Nghi thức căn bản và kỹ năng tạo lập quan hệ trong giao tế xã hội
 • Kỹ năng trình bày và chia sẻ thông tin
 • Kỹ năng làm việc đội nhóm
 • Kỹ năng lãnh đạo, thái độ và hành vi tích cực

DÃ NGOẠI THỰC HÀNH

Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, học tập ngoài trời, các buổi sinh hoạt chuyên đề, vui chơi tập thể có định hướng và các hoạt động xã hội cộng đồng.

Thể thao

Rèn luyện thể chất, góp phần bồi dưỡng tính can đảm, tinh thần đồng đội cho học sinh qua các hoạt động thể thao đồng đội.

Nghệ thuật

Chú trọng giáo dục óc thẩm mỹ, tính sáng tạo và bồi dưỡng các kỹ năng qua các hoạt động mỹ thuật và âm nhạc

Năng khiếu

Phát huy tối đa các kỹ năng học tập và các kỹ năng sống thực tế được tích hợp trong toàn bộ chương trình học tập ở nhà trường