Thành tích học sinh

Lớp 4.G3 – Cơ sở Garden Hills Giải nhì Cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Giải ba Kì thi Toán Quốc...
Lớp 4.G4 – Cơ sở Garden Hills Giải ba Cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Giải ba Cuộc thi Olympic...
Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 108,000 USD/ 4 năm tại Đại học Miami, Ohio, Hoa Kỳ...
Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 54,000 USD/3 năm tại Đại học Cesar Ritz Colleges S...
Lớp 10H3 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 80,000 USD/ năm (2 năm cho chương trình A Level) t...
Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 120,000 USD/ 4 năm tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ Đạ...
Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 20,000 USD/ 4 năm tại Đại học Quốc tế Florida, Mia...
Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 40,000 USD/ 4 năm tại Đại học Minnesota, Twin Citi...
Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 54,000 USD/3 năm tại Đại học Cesar Ritz Colleges S...
Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Học bổng Otis College of Art and Design ngành Animation $14000/năm
Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 132,000 USD/ 4 năm tại trường Allegheny College, M...
Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Học bổng Saint Louis University ngành Biochemistry (Pre-Med Trac...
Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Học bổng University of Chicago ngành Computer Science, $294000/ 4 n...
Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ - Đạt được học bổng 144,000 USD/ 4 năm tại Đại học Depawn, Greencast...
Lớp 9H2 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Huy chương đồng toán Hình học quốc tế Thành viên danh dự của Hiệp Hộ...
Lớp 8.G5 – Cơ sở Garden Hills Huy Chương Đồng Cuộc thi Duke of York trong lĩnh vực ICT của Vương Qu...
Lớp 8.G5 – Cơ sở Garden Hills Huy Chương Đồng Cuộc thi Duke of York trong lĩnh vực ICT của Vương Qu...
Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai Giả nhất cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO) Giải nhì cuộc thi...
Lớp 4.B9A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) - Giải ba cuộc thi Toán...
Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai - Giải nhì cuộc thi Toán Titan (TMO) Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế...