Học sinh Lớp Lớp 8.3 – BTH Campus Giải Nhất môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 9.4 – BTH Campus Giải Nhì Bơi tự do Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.1– BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 10.8 – BTH Campus Giải Ba môn Bơi – Thành tích cấp Thành phố Giải Nhất môn Bơi tự d...
Học sinh Lớp 8.1 – BTH Campus Giải Ba  Đồng đội cờ vua - Thành tích cấp Thành phố Giải Nhất môn...
Học sinh lớp 5.1 – HVT Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh học sinh  
Học sinh lớp 5.2 - HVT Campus Giải Nhì môn Cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015  
Học sinh lớp 5.2 - HVT Campus Giải Ba môn Cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015
Học sinh lớp 5.3 - HVT Campus Có bài viết tốt trong số 12 em đạt giải cấp Tiểu học Cuộc thi Hùng...
Học sinh lớp 9.12 - HVT Campus Giải Nhất môn Tiếng Anh Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh lớp 9.10 - HVT Campus Giải Ba môn Tiếng Anh Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh lớp 9.11 - HVT Campus Giải Nhì môn Hóa Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh lớp 7.1 - HVT Campus Giải Nhất môn Bóng bàn Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015
Học sinh lớp 7.4 - HVT Campus Giải Nhất Cuộc thi Văn hay chữ tốt