Học sinh lớp 8.1 - HVT Campus Giải Ba Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh học sinh
Học sinh lớp 7.7 - HVT Campus Có bài viết tốt trong số 12 em đạt giải cấp Trung học Cuộc thi Hùn...
Học sinh HVT Campus Huy chương Đồng môn Bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015
Học sinh lớp 7.4 - HVT Campus Giải Ba môn Bóng bàn Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015
Học sinh lớp 7.6 - HVT Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Văn hay chữ tốt
Học sinh lớp 11.2 / 11.2 / 10.4 / 10.4 - HVT Campus Giải Ba Cuộc thi Họ sinh Nghiên cứu khoa học...
Học sinh lớp 8.3 - HVT Campus Vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi Toefl Junior
Học sinh lớp 9.11 - HVT Campus Vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi Toefl Junior
Học sinh lớp 9.12 - HVT Campus Vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi Toefl Junior
Học sinh lớp 9.9 - HVT Campus Vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi Toefl Junior
Học sinh lớp 3.5 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn cờ vua, đồng đội nữ...
Học sinh lớp 3.4 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - môn cờ vua, đồng đội nữ...
Học sinh lớp 4.1 - BTH Campus Giải Ba Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn cầu lông, đơn nam
Học sinh lớp 4.4 - BTH Campus Giải Nhất Giải cờ vua, cờ tướng Nhà Thiếu nhi Quận 10 mừn...
Học sinh lớp 4.4 - BTH Campus Giải Ba Giải cờ vua, cờ tướng Nhà Thiếu nhi Quận 10 mừng...
Học sinh lớp 4.5 - BTH Campus Giải Ba Giải cờ vua, cờ tướng Nhà Thiếu nhi Quận 10 mừng...
Học sinh lớp 4.8 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.1 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.2 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.2 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...