Thành tích học sinh

Học sinh lớp 3.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 2.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 2.3 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 4.2 – PXL Campus Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 5.1 – PXL Campus Huy chương đồng Vô địch học sinh Quận Bình Thạnh – Cờ Vua
Học sinh lớp 5.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 4.1 – PXL Campus Giải 3 và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi"
Học sinh lớp 3.2 – PXL Campus Huy chương Vàng Vô địch học sinh Quận Bình Thạnh – Bơi ếch đơn nam...
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường Giải 3 Cu...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book Giải nhất thi Hùng biện tiếng Anh 2015...
Học sinh lớp 5.4 - HVT Campus Có bài viết tốt trong số 12 em đạt giải cấp Tiểu học Cuộc thi Hùng biệ...
Học sinh Lớp 9.7 – BTH Campus Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Cuộc thi Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 6.9 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh lớp 8.1 - HVT Campus Giải Ba môn Bơi lội Hội Khỏe Phù Đổng năm 2015