Thành tích học sinh

Lớp 8.G5 – Cơ sở Garden Hills Huy Chương Đồng Cuộc thi Duke of York trong lĩnh vực ICT của Vương Qu...
Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai Giả nhất cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO) Giải nhì cuộc thi...
Lớp 4.B9A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) - Giải ba cuộc thi Toán...
Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai - Giải nhì cuộc thi Toán Titan (TMO) Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế...
Lớp 3.B7A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải ba cuộc thi Toán Titan (TMO) Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Ho...
Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải ba cuộc thi Toán Titan (TMO) Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Si...
Lớp 2.B10A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải Nhì Toán Quốc tế Singapore (SASMO) Giải nhì Toán Quốc tế Hoa...
Lớp 2.B9A – Cơ sở Ba tháng Hai Giải Nhì Toán tính nhẩm nhanh bằng bàn tính Abacus World City Cup 2...
Lớp 1.S6A – Cơ sở Sunrise Giải bạc cuộc thi Asia-Pacific Arts Festival 22/7/2018 Đạt thành tích xu...
Lớp 5.S3A – Cơ sở Sunrise Giải 5 cuộc thi Nghê thuật Quốc tế International Art Competition 9/2018 (...
Lớp 5.S3A – Cơ sở Sunrise Giải khuyến khích cuộc thi Nghê thuật Quốc tế National Art Competition 9/...
Lớp 8.R1 – Cơ sở Riverside Huy chương Vàng Piano cuộc thi Asia Pacific Arts Festival
Lớp 8.S3A – Cơ sở Sunrise T6/2018: 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 cup, hạng 17 môn viết...
Lớp 8.S3A – Cơ sở Sunrise 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc vòng thế giới cuộc thi World Scholar'...
Lớp 8.R1 – Cơ sở Riverside Giải 1 cuộc thi lập trình Quốc tế Global Coding Challenge
Lớp 5.SL1A – Cơ sở Sala Giải nhất cuộc thi World Scholar's Cup Giải nhì (đồng đội) cuộc thi Hùng B...
Lớp 3.SL2 – Cơ sở Sala Học bổng Nhất khối 3 của VAS năm học 2018- 2019
Lớp 8.L1 – Cơ sở Sala Giải nhì cuộc thi Toán Quốc Tế Hoa Kỳ (AMO) 3 huy chương Vàng, 2 huy chương...
Lớp 9.L1 – Cơ sở Sala Giải ba cuộc thi Toán Quốc Tế Hoa Kỳ (AMO) Giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế S...
Lớp 1.SL7 – Cơ sở Sala Giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế Kangaroo