Thành tích học sinh

Lớp 1.SL5 – Cơ sở Sala Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Kangaroo
Lớp 5H4 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Giải nhì cuộc thi quốc...
Lớp 4H5 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Giải nhì cuộc thi Toán...
Lớp 4H5 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO) Giải nhất cuộc thi...
Lớp 2.P2 – Cơ sở Phan Xích Long Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Top 5% thí sinh có điể...

Lớp 3.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 4.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 3.3, cơ sở Garden Hills

Huy chương Vàng cuộc thi Toá...

Lớp 3.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 5.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 7G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 7G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 6G3, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 9.S2, cơ sở Sunrise

Huy chương Vàng cuộc thi 2017 Asia - P...

Lớp 4.5, cơ sở Sunrise

Giải 5 cuộc thi vẽ Global Art Quốc tế (Tổ chức...

Lớp 9B4A, cơ sở Ba Tháng Hai

Đạt thành tích cao....

Lớp 12B5, cơ sở Ba Tháng Hai

SAT 1460/1600 (top 2% HS đạt điểm...