Thành tích học sinh

Lớp 2.2, cơ sở Ba Tháng Hai

Huy chương Đồng Kì thi Olym...

Lớp 2.2, cơ sở Ba Tháng Hai

Huy chương Đồng Kì thi Olym...

Lớp 5.1, cơ sở Phan Xích Long

Huy chương Bạc cuộc thi Olympic....

Lớp 3.1, cơ sở Phan Xích Long

Huy chương Bạc cuộc thi Olympic....

Lớp 7.T2, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Vàng cuộc thi To...

Lớp 8.T1A, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Vàng cuộc thi T...

Lớp 7.T2A, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Vàng cuộc thi T...

Lớp 6.T1A, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Đồng cuộc thi To&aacut...

Lớp 7.T1A, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Bạc cuộc thi Toá...

Lớp 5.T1A, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Vàng cuộc thi T...

Lớp 6H4, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải đồng Toán SASMO

<...

Lớp 7H3, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải Ba thi Toán American....

Lớp 8H3, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải đặc biệt cuộc thi vẽ "T...

Lớp 8H4, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải Nhất American Mathematics Co...

Lớp 8H5, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải Nhì American Mathemat...

Lớp 8H1, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải Ba American Mathematics Comp...

Lớp 8H4, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Giải Ba American Mathematics Comp...

Lớp 11H3, cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt 100/100 điểm chứng chỉ &acir...

Học sinh lớp 9B1, Cơ sở Ba Tháng Hai Huy chương đồng , Cuộc thi  Violympic Vật lý, cấp Quốc gia Gi...
Class 10S2, Sunrise Campus BEST STUDENT OF GRADE 9 Thanh Vân vừa là giọng ca chính vừa là một tay...