Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.2 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.2 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.2 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Học sinh tiêu biểu khối 7
Học sinh Lớp 6.1 – Sunrise Campus Học sinh tiêu biểu khối 6
Học sinh Lớp 9.1 – Sunrise Campus Học sinh giỏi môn Kiến thức thực tiễn
Học sinh Lớp 9.1 – Sunrise Campus Học sinh giỏi môn Kiến thức thực tiễn
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Huy chương Đồng môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Vào chung kết cuộc thi TOEFL Junior
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus -Vào chung kết cuộc thi TOEFL Junior
Học sinh Lớp 9.1 – Sunrise Campus Vào chung kết Cuộc thi TOEFL Junior
Học sinh Lớp 7.2 – Sunrise Campus Huy chương vàng môn Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 9.2 – Sunrise Campus Huy chương Vàng môn Bơi lội Huy chương bạc môn Bơi lội Hội kh...
Học sinh Lớp 9.1 – Sunrise Campus Học sinh giỏi môn Kiến thức thực tiễn. Cuộc thi TOEFL Junior 2...
Học sinh Lớp 2.2 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi VAS’S GOT TALENT
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học