Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Giải Khuyến...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Giải Khuyến...
Học sinh Lớp 9.2 – Sunrise Campus Giải Nhì môn Vật lý Cuộc thi Học sinh giỏi Huy chương đồng m...
Học sinh Lớp 2.4 – Trần Cao Vân Campus Huy chương Bạc môn Bơi lội Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 3.1 – Trần Cao Vân Campus Huy chương Đồng môn Tennis Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 5.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhất Cuộc thi Hour of code – Giờ Lập trình
Học sinh Lớp 5.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi Hour of code - Giờ Lập trình
Học sinh Lớp 5.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi Hour of code - Giờ Lập trình
Học sinh Lớp 5.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi Hour of code - Giờ Lập trình
Học sinh Lớp 5.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi Hour of code - Giờ Lập trình
Học sinh Lớp 5.1 – Trần Cao Vân Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi thuyết trình Tiếng Anh - Ngày...
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường Giải Nhì...
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Vào chung kết cuộc thi...
Học sinh Lớp 9.2 – Sunrise Campus Học sinh giỏi môn Kiến thức thực tiễn Giải Khuyến khích  Cuộc...
Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhất Cuộc thi Cuộc thi vẽ 7 Giá trị cốt lõi
Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’S GOT TALENT
Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’S GOT TALENT
Học sinh Lớp 5.1 – Trần Cao Vân Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Cuộc thi vẽ 7 Giá trị cốt lõi...