chia sẻ CỦA học sinh

Phùng Ngọc Châu Học sinh lớp 9 Học sinh giỏi nhiều năm liền Để học tốt môn Văn thì mình n...
Trần Khắc Nguyên Kim Học sinh lớp 8 Học sinh giỏi nhiều năm liền Mình đã học ở Việt Úc đã...
Phạm Thị Yến Nhi Học sinh lớp 5 Học sinh giỏi nhiều năm liền Môn học mà mình thích nhất c...
Nguyễn Lê Tuấn Học sinh lớp 12 Học sinh giỏi nhiều năm liền Ở Việt Úc, có rất nhiều cơ hộ...
Trang Nguyễn Phương Thùy Học sinh lớp 5 Học sinh giỏi nhiều năm liền Học sinh giỏi nhiều năm li...
Phan Nhân Học sinh lớp 4.3 Học sinh giỏi nhiều năm liền Mỗi ngày đến trường với mình là m...
Đặng Minh Hoàng Học sinh lớp 8.5 Học sinh giỏi nhiều năm liền Mọi năm thầy cô và nhà trườ...
Trương Trọng Đức Học sinh lớp 5.1 Học sinh giỏi nhiều năm liền Mình đã học ở VAS từ mẫu g...
Trần Ngọc Thùy Anh Học sinh lớp 5.9 Học sinh giỏi nhiều năm liền Bốn năm liền mình là học...
Đào Nguyễn Bảo Ngọc Học sinh lớp 5.1 Học sinh giỏi nhiều năm liền Mình thích nhất là môn...
Nguyễn Hữu Thảo Nguyên Cựu Học sinh Học sinh giỏi, đoạt học bổng bán phần của Trường ĐH RMIT Việ...