Tin tức Tiểu Học

VAS chính thức triển khai ứng dụng cổng thông tin dành cho phụ huynh

Chọn trường cho con hậu Covid-19 – tỉnh táo trong giai đoạn cấp bách

Hội thảo trực tuyến “Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ & quan tâm gia đình”

Hội thảo trực tuyến "Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ và quan tâm gia đình" sẽ được phát sóng trực tiếp trên Facebook Fanpage của VAS vào ngày 13/06/2020 vào lúc 9:00...

VAS – Thư thông báo về thời gian học bù cập nhật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cambridge cùng chính sách học phí tương ứng

VAS – Thư thông báo về Chương trình học phí mới của Năm học 2019-2020

Thư thông báo về phản hồi của Phụ huynh đến Nhà Trường

Phản hồi chính thức của VAS về chính sách học phí và những giải pháp hỗ trợ cộng đồng trong thời gian dịch bệnh

Chung tay đẩy lùi Covid-19, VAS tích cực hỗ trợ cho cộng đồng phụ huynh, học sinh, nhân viên và giáo viên

THƯ GỬI PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG VAS TỪ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH VAS

VAS trang bị gì cho học sinh khi hòa nhập nền giáo dục toàn cầu?

Cần chuẩn bị những gì cho con trước khi vào lớp 1 tại trường mầm non quốc tế?

Khác với ở trường mầm non, khi phần lớn thời gian ở lớp trẻ chủ yếu là vui chơi, thì ở lớp 1 thời gian trên lớp của trẻ chủ yếu là dành cho việc học tập, không chỉ vậy, trẻ còn cần làm bài tập về nhà...

VAS hướng dẫn phụ huynh cùng con học trực tuyến hiệu quả

Nhiều trường học đang áp dụng hình thức dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian đóng cửa kéo dài để phòng dịch Covid-19. Làm thế nào để thúc đẩy con học trong thời gian ở nhà và phát huy tối...