Tin tức Trung Học

Cuộc thi viết chủ đề “Vượt qua năm học 2019 – 2020 nhiều thử thách và biến động: Tôi đã làm được!”

VAS chính thức triển khai ứng dụng cổng thông tin dành cho phụ huynh

Chọn trường cho con hậu Covid-19 – tỉnh táo trong giai đoạn cấp bách

Hội thảo trực tuyến “Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ & quan tâm gia đình”

Hội thảo trực tuyến "Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ và quan tâm gia đình" sẽ được phát sóng trực tiếp trên Facebook Fanpage của VAS vào ngày 13/06/2020 vào lúc 9:00...

VAS – Thư thông báo về thời gian học bù cập nhật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cambridge cùng chính sách học phí tương ứng

VAS – Thư thông báo về Chương trình học phí mới của Năm học 2019-2020

Thư thông báo về phản hồi của Phụ huynh đến Nhà Trường

Phản hồi chính thức của VAS về chính sách học phí và những giải pháp hỗ trợ cộng đồng trong thời gian dịch bệnh

Chung tay đẩy lùi Covid-19, VAS tích cực hỗ trợ cho cộng đồng phụ huynh, học sinh, nhân viên và giáo viên

THƯ GỬI PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG VAS TỪ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH VAS

VAS trang bị gì cho học sinh khi hòa nhập nền giáo dục toàn cầu?

Chọn chương trình quốc tế Cambridge - chọn VAS

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET) và Cambridge đều quyết định công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh, đồng nghĩa với việc hàng nghìn phụ huynh tại TP.H...