Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

VAS Giáo dục dựa trên 7 giá trị cốt lõi

Môi trường học tập quốc tế tại VAS

VAS Green Day Run Teaser

VAS TALKS 2019 TEASER – BE THE VAS GREENERATION

Thực trạng môi trường và những hành động cấp thiết của chúng ta

Hội chợ mùa hè VAS 2019

Trại hè VAS 2019 – Dã ngoại Nông trại vui vẻ, khối Mầm non

VAS cơ sở Riverside – Ngôi nhà thứ hai của trẻ

Trại hè VAS 2019 – Dã ngoại Nông trang xanh, khối Tiểu học