Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

VAS MV - THE JOURNEY OF YOU AND I

VAS FILM – THE JOURNEY OF YOUTH

VAS GIÁO DỤC DỰA TRÊN 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

FBNC - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

HTV - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

VTV - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

VAS Student Film Project 2017-2018 - Những đứa con trong gia đình

VAS Student Film Project 2017-2018 - Last leaf

VAS Student Film Project 2017-2018 - Những ngày thơ ấu