Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Hè 2012 Trung học - Dự án Thời trang Hè
Hội chợ Tổng Kết Hè 2012
Dã ngoại Tiểu học - Thực hành Anh ngữ tại Đầm Sen
Hè 2012 Mầm non - Thử tài làm nghệ nhân gốm
Hè 2012 Trung học - Hùng biện tiếng Anh với Dự án môi trường

VAS Team building for students at Ho Coc - Grade 6-12

VAS Olympic 2015

VAS Summer Fair 2015
VAS Summer 2016 - A Fun day at Apple Kids Club – Kindergarten