Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Hội chợ mùa hè VAS 2019

VAS Team building for students at Ho Coc - Grade 6-12

VAS Olympic 2015

VAS Summer Fair 2015
VAS Summer 2016 - A Fun day at Apple Kids Club – Kindergarten