Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Hoạt động thực tế Tiểu học - Thử làm nghệ nhân gốm
Tham quan thực tế Tiểu học - Bài học tiết kiệm nước
Chương trình Dự án Hè 2012
Hè 2012 Trung học - Dự án Thời trang Hè
Hội chợ Tổng Kết Hè 2012
Dã ngoại Tiểu học - Thực hành Anh ngữ tại Đầm Sen

Hội chợ mùa hè VAS 2019

VAS Team building for students at Ho Coc - Grade 6-12

VAS Olympic 2015