Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Hội chợ mùa hè VAS 2019

Trại hè VAS 2019 – Dã ngoại Nông trại vui vẻ, khối Mầm non

VAS cơ sở Riverside – Ngôi nhà thứ hai của trẻ

Trại hè VAS 2019 – Dã ngoại Nông trang xanh, khối Tiểu học

Tổng kết Lễ bế giảng năm học 2018-2019

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Lê Phan Hoàng My

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Lý Mỹ Hà

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Nguyễn Hà Lê Anh

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Đinh Nam Anh