Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Trại hè VAS 2019 – Dã ngoại Nông trang xanh, khối Tiểu học

Tổng kết Lễ bế giảng năm học 2018-2019

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Lê Phan Hoàng My

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Lý Mỹ Hà

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Nguyễn Hà Lê Anh

Lễ bế giảng năm học 2018-2019 – Bài phát biểu học sinh – Đinh Nam Anh

VAS và 15 năm trang bị nền tảng cho học sinh Việt Nam hội nhập với thế giới

Phỏng vấn Chủ tịch Điều hành VAS

Ca khúc chủ đề của Trại hè VAS: My summer, my adventure