Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

NGÀY ĐẦU…

MY LAST DAY AT VAS

VAS BOOK #2 SỐNG TRỌN ƯỚC MƠ – CÔ NÀNG MÁY TÍNH MỘNG MƠ

VAS BOOK #2 SỐNG TRỌN ƯỚC MƠ - LỜI CẢM ƠN

FBNC - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

HTV - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

VTV - VAS CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 CƠ SỞ SALA VÀ RIVERSIDE MEGA CAMPUS

VAS Student Film Project 2017-2018 - Những đứa con trong gia đình

VAS Student Film Project 2017-2018 - Last leaf