Thư viện video

Dưới đây là những video hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những video mới nhất.

Hoạt động mới nhất

Trại hè Trải nghiệm VAS 2016 có gì vui?
VAS Hoạt động tổng hợp của học sinh năm học 2015-2016
Trẻ làm gì tại Trại hè VAS?
VAS Book Clip – Student Dinh Phung Anh
VAS Book Clip – Student Bui Doan Zin
VAS Book Clip – Ms. Phan Thi Mai Hoa
Học những giá trị cốt lõi trong giai đoạn hội nhập
VAS Olympic 2016
Dã ngoại thực hành Hồ Cốc – Khối 9-12