ĐĂNG KÝ THAM GIA ALUMNI CLUB


Bạn thích tham gia các hoạt động nào tại Câu lạc bộ (Bạn có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn)
Các mục đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Cảm ơn các bạn đã tham gia VAS Alumni Club! Nhà trường sẽ liên hệ lại với các bạn chi tiết về các Chương trình của Câu lạc bộ trong thời gian tới!