PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

LỊCH TẬP HUẤN

Nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đồng thời cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất, VAS thường xuyên tổ chức những chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đồng thời tổ chức những cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên tài năng sáng tạo…để giáo viên có cơ hội cọ xát, nâng cao tay nghề và phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy.

Lịch huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn dành cho giáo viên năm học 2016-2017:

  • Ngày 2-5/8/2016: Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Chương trình Giáo dục Quốc gia. - dành cho giáo viên Trung học và Tiểu học.
  • Ngày 1-5/8/2016: Hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình giáo dục Quốc tế Cambridge.

DỰ ÁN CỦA GIÁO VIÊN