Một ngày của học sinh TRUNG HỌC

thời khoá biểu

Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp. Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.

đời sống học đường

CCùng tìm hiểu các hoạt động học đường thú vị của học sinh và môi trường trau dồi tiếng Anh thân thiện tại VAS.

Mầm non

Tiểu học

Trung học

Môi trường Anh ngữ