HỌC BỔNG TÀI NĂNG VAS

Thời hạn ứng tuyển: 01/03/2017 - 25/05/2017Thông tin học sinh

Thông tin trường đang học

Hồ sơ đính kèm

Học sinh vui lòng đính kèm các hồ sơ sau:
- Học bạ/ Bảng điểm năm học 2015-2016 và HK1 năm học 2016-2017
- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
- Chứng nhận các thành tích năng khiếu, học thuật (nếu có)
- Chứng nhận các hoạt động xã hội (nếu có)

Giới hạn dung lượng: 10MB

Thêm tập tin