tHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của trường Quốc tế Việt Úc VAS, kinh mời quý phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh tham khảo để cập nhật những hình ảnh sự kiện mới nhất.

Truyện tranh "Made by VAS's students"
The Open Day of Vietnam Australia International School 2014
Vegetable project - VAS Kindergarten
English Day - VAS Primary
Dã ngoại thực hành Anh Ngữ tại công viên Thỏ Trắng - VAS Tiểu học
RUN YOUR OWN RESTAURANT - Cooking project of VAS Kindergarten
Tập huấn chuyên đề "Phương pháp Bàn Tay Nặn Bột" - VAS Teachers
Cooking with Mom - VAS Kindergarten Cooking project
Phương pháp học tập đa hoạt động - VAS Mầm non