Giáo dục giá trị sống cho học sinh qua hoạt động kể chuyện

Đề tài “Giáo dục giá trị sống cho học sinh qua hoạt động kể chuyện”, giáo viên Nguyễn Thị Tươi, cơ sở Hoàng Văn Thụ.

Quay lại Ngày: 11/10/2016

“Học mà chơi, chơi mà học” – đây là điều các nhà giáo dục ở thời đại nào cũng dành nhiều sự quan tâm, đặc biệt là đối với học sinh Tiểu học. Việc kết hợp giữa vui chơi và học tập một cách khéo léo sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ đối với cho đối tượng học sinh. Đề tài chia sẻ kinh nghiệm của cô giáo Nguyễn Thị Tươi tập trung khai thác về việc giáo dục những giá trị sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động kể chuyện. Những câu chuyện kể giàu ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi được lồng ghép vào trong chương trình học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, sẽ giúp các em vun đắp các phẩm chất tốt đẹp và nuôi dưỡng thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống.