Hội thảo trực tuyến “Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ & quan tâm gia đình”

Ngày: 02/06/2020

Hội thảo trực tuyến "Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ và quan tâm gia đình" sẽ được phát sóng trực tiếp trên Facebook Fanpage của VAS vào ngày 13/06/2020 vào lúc 9:00 với khách mời là tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên sẽ giúp phụ huynh giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống mầm non xây dựng tư duy tích cực cho con. 

Cụ thể, nội dung buổi hội thảo như sau:

 

Giới thiệu Chương trình Giáo dục Quốc Tế tại VAS Dạy con tư duy tích cực, chia sẻ & quan tâm gia đình
Đại diện Hội đồng Chuyên môn VAS Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Phi Yên
Phát triển nhân cách và phẩm chất cho trẻ với chương trình 07 Giá trị cốt lõi tại VAS. Mối quan hệ gắn bó an toàn: nền tảng quan trọng nhất của tâm lý con người.
Chương trình ngoại khóa giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ cảm xúc, kỹ năng và thể chất. Thấu hiểu ngôn ngữ tình yêu của các thành viên trong gia đình.
Lộ trình giáo dục quốc tế tại VAS. Cách thể hiện sự quan tâm theo đúng loại ngôn ngữ tình yêu của từng người.
Chương trình chăm sóc học sinh. Dạy con tạo tâm trạng tích cực đầu ngày và cuối ngày, và trong tình huống thử thách.

 

Quà tặng rút thăm may mắn: 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab
THAM GIA NGAY

Hoặc truy cập: https://www.facebook.com/TruongQuocTeVietUc.VAS/