Giải thưởng IELTS 2018

Ngày: 20/12/2017

Giải thưởng British Council IELTS được xét tặng cho những cá nhân có năng lực vượt trội mong muốn phát triển sự nghiệp cá nhân và chứng minh được khao khát phục vụ cho cộng đồng với những kiến thức được đào tạo từ các chương trình đại học và sau đại học.

Giải thưởng cho phép sinh viên theo học bất kỳ chương trình đại học hoặc sau đại học nào chấp nhận IELTS như là một yếu tố xét tuyển đầu vào. Xin lưu ý, giải thưởng chỉ dành cho các ứng viên sẽ đi học vào niên khóa 2018/19.

Để đăng ký tham gia giải thưởng IELTS, bạn cần phải có điểm IELTS. Bạn đã thi IELTS chưa?

 Đăng ký ngay

Giải thưởng trong nước

3 giải

mỗi giải trị giá 60.400.000VNĐ

Giải thưởng khu vực

Giải đặc biệt: Học phí lên đến 1.208.000.000VNĐ* cho năm đầu tiên

Giải nhì: Giải nhì: 302.000.000VNĐ

Giải ba: Giải ba: 151.000.000VNĐ

NỘP HỒ SƠ GIẢI THƯỞNG
BRITISH COUNCIL IELTS