Giúp con hướng nghiệp

Tư vấn: Thạc sĩ Trần Văn Hùng Nghề nghiệp là một trong những cấu thành quan trọng nhất của một đời người. Ông bà ta đã nói: Tiểu đăng khoa “Xây nhà, cưới vợ, tậu trâu” / Đại đăng khoa: “Đỗ đạt”, từ đây chúng ta thấy nghề nghiệp được xem là một trong những việc quan trọng hàng đầu.

Quay lại Ngày: 03/03/2015

Để giúp phụ huynh cùng đồng hành với con tìm hiểu cơ sở để lựa chọn và ra quyết định trong việc chọn nghề, mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn của Thạc sĩ Trần Văn Hùng, người đã từng sống và làm việc trên 25 năm ở nhiều quốc gia và là chuyên viên tập huấn cho trẻ về các giá trị và kỹ năng sống, qua chuyên đề “Giúp con hướng nghiệp”.